Värnamo

 • Brand i byggnad - Värnamo
  13:30 den 25/6 larmades räddningsstyrkor ut med anledning av en brand i en villa i Nydala öster om Värnamo. Styrkor från Värnamo, Stockaryd, Sävsjö, Bor samt Skillingaryd larmades till platsen tillsam...

 • Beslut med anledning av skogsbrandrisk 2022-06-22
  Beslut om skogsbrandbevakning med flyg samt information om eldningsförbud avseende 2022-06-22.. Gäller Jönköpings län och Ydre kommun.
  I delen av Jönköpings län som är väster om Europaväg 4 är brandris...


 • Trafikolycka på E4 Söder om Värnamo
  Den 11/6 kl. 14:41 inkom larm till räddningstjänst om singelolycka strax söder om Värnamo. När räddningstjänst framkom till platsen var det en personbil som kört in i mitträcket. Bilen behövde bärgas ...

 • Skogsbrandsbeslut 2022-06-10
  Beslut om skogsbrandbevakning med flyg samt information om eldningsförbud. Gäller Jönköpings län och Ydre kommun. Avser 2022-06-10 tills annat beslut fattas.I delen av Jönköpings län som är väster om ...

 • Trafikolycka singel, Lastbil - Värnamo
  Klockan 13:45 den 9/6 inkommer ett larm till Räddningstjänsten gällande en trafikolycka, där en lastbil har vält. Räddningsstyrkor från Värnamo och Stockaryd larmas ut till platsen. Väl framme vid oly...

 • Trafikolycka Nydalavägen, Värnamo
  Den 2/6 klockan 15:00 fick räddningstjänsten i Värnamo larm om en trafikolycka om en vält lastbil. Vid ankomst till platsen så ligger det en lastbil och trailer på sidan över vägbanan. En person va in...

 • Skogsbrandbevakning
  Beslut om skogsbrandbevakning med flyg samt information om brandrisk.
  Gäller Jönköpings län och Ydre kommun. Avser 2022-05-30 – 2022-06-03.
  I delen av Jönköpings län som är väster om Europaväg 4 är bra...


 • Utsläpp farligt ämne - Värnamo
  Klockan 00:00 den 2022-05-30 fick Räddningstjänst larm om utsläpp farligt ämne på E4:an norr om Värnamo. Räddningsstyrka från Värnamo åkte fram till platsen. Vid räddningstjänstens framkomst visade de...

 • Skogsbrandsbevakning
  Beslut om skogsbrandbevakning med flyg samt information om brandrisk.
  Gäller Jönköpings län och Ydre kommun. Avser 2022-05-27 – 30.
  Brandrisk/Eldningsförbud
  I delen av Jönköpings län som är väster om Eu...


 • Trafikolycka - Värnamo
  Kl 09:04 den 29/5 larmades räddningstjänsten om en trafikolycka utanför Fryele i Värnamo kommun. Vid räddningstjänstens framkomst visar det sig att en personbil kört av vägen av oklar anledning. 1 per...

Kontakt

Om det skulle uppstå något problem med webbplatsen och att det inte fungerar som det ska kan du meddela oss i formuläret nedan.


Mediakontakt: 010-251 19 70