Skogsbränder till följd av blixtnedslag

Under eftermiddagen har en åskfront passerad västerut över norra Kronobergs län och södra delen av Jönköpings län och orsakat ett femtontal bränder i skog och mark. Räddningstjänsten vill uppmana allmänheten som vistas i detta område att vara uppmärksamma på rök och lågor som skulle kunna innebära en pågående händelse som ännu inte upptäckts.
För ytterligare information kontakta vakthavande räddningschef 036105669.

Publicerad: 2023-06-16