Hinder på väg, höns

Klockan 07:20 25/8 inkom samtal till SOS Alarm gällande höns på väg 40.
En lastbil har tappat ut ett flertal hönsburar under färd.
Enheterna jobbar med sträckan från Gamlarp på RV 40 och vidare in till Ekhagsrondellen. Räddningstjänsten har tagit hand om hönsen vid Forserum, Rogberga och Ekhagsrondellen. Transportören medverkar vid arbetet.

Just nu är hönsen lastade i Ekhagsrondellen, vid Rogberga är insatsen avslutad. Vid avfarten mot Forserum förväntas arbetet fortgå ytterligare någon timma. Omledning av trafiken pågår sträckan Nässjö-Forserum i båda riktningarna, om ca 30 min beräknas körfälten ritkning mot Forserum öppnas.

Räddningsstyrkor från Forserum, Nässjö och Jönköping samt polis har jobbat med räddningsinsatsen.

Inre befäl

Publicerad: 2020-08-25