Flertalet skogsbränder - 2022-08-17

Tisdagen den 17/8 har Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge hanterat ett 20-tal skogsbränder.

Majoriteten av bränderna har inträffat i Kronoberg, Norra Kalmar och Blekinge. De flesta av räddningstjänsterna i nämnda län har varit insatta för att hantera dessa bränder.

Luftburet stöd med helikoptrar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har hjälpt till vid 5 av bränderna.

Ledningscentralen RSB.

Publicerad: 2022-08-17