30 - tal larm pga åska och regni länet

Under dagen har ett 30 tal ärenden inkommit till följd av regn och åska.

Sedan senaste pressinformationen har åskan slagit ner i ett ställverk i Sävsjö. I samband med detta har större elavbrott inträffat i Sävsjö och Stockaryd.

Utanför Gislaved har troligen ett åsknedslag orsakat en brand i en tvättmaskin.

Utanför Ohs i Värnamo kommun slog åska ned i ett träd två meter från en ladugård. Boende på platsen har släckt merparten av branden med pulversläckare.

I Stockaryd har en vägundergång vattenfyllts då dräneningspumparna har stannat pga elavbrottet. Räddningstjänst är på plats.

Ytterligare några vattenskador samt ett större antal automatiska brandlarm hanteras av länets räddningsstyrkor.
Räddningschef i beredskap GM

Publicerad: 2021-07-27