Brand i byggnad-Ydre

Uppdatering ang. branden i Ydre (14:02)

Branden är nu släckt och efterbevakning är påbörjad. Räddningstjänsten kommer att efterbevaka fram till kl.08:00 den 7/8.

Byggnaden har fått omfattade brand-och rökskador.

//Ansvarigt befäl JF

Den 6/8 vid kl.08:30 larmades räddningstjänst, ambulans och polis ut på brand i byggnad i Ydre kommun. Vid räddningstjänstens framkomst konstaterades att man hade en kraftig rökutveckling i byggnaden. Räddningstjänsten arbetar just nu med utvändig släckning. I nuläget finns inga uppgifter om person skador. Orsaken till rökutvecklingen är, i nuläget, okänd. Prognosen på ärendet är, ännu ej, säkerställd.
//Ledningscentralen RSB

Publicerad: 2022-08-06