Info Skogsbrandsbevakning

Skogsbrandsbevakning med flyg sker över flygslinga F-1, östra delen av Jönköpings län samt Ydre kommun. Gäller 2022-05-16.
Eldningsförbud råder ej i hela Jönköpings län och Ydre kommun.

/ Ledningscentralen RSB

Publicerad: 2022-05-16