Oljeutsläpp på väg 122 - Tingsryds kommun

Måndag den 11 april kl 08:30 inkom larm till räddningstjänsten angående ett utsläpp av hydraulolja på väg 122 i höjd med Linneryd. Räddningsstyrka från Lessebo och Linneryd åkte till platsen för sanering. Ca 100 liter hydraulolja har läckt ut från en väghållarmaskin och vägen kommer delvis stängas av under saneringsarbetet.
Ledningscentralen RSB

Publicerad: 2022-04-11