Skogsbrandsbevakning

Beslut om skogsbrandbevakning med flyg samt information om brandrisk.
Gäller Jönköpings län och Ydre kommun. Avser 2022-05-27 – 30.
Brandrisk/Eldningsförbud
I delen av Jönköpings län som är väster om Europaväg 4 är brandrisken låg/måttlig (värde 1-3).
I delen av Jönköpings län som är öster om Europaväg 4 samt i Ydre kommun är brandrisken
låg/måttlig (värde 1-3).
Eldningsförbud råder ej i hela Jönköpings län och Ydre kommun.

Skogsbrandbevakning med flyg
Skogsbrandbevakning med flyg sker ej.

/ Ledningscentralen RSB

Publicerad: 2022-05-29