Skogsbrandsbeslut 2022-06-10

Beslut om skogsbrandbevakning med flyg samt information om eldningsförbud. Gäller Jönköpings län och Ydre kommun. Avser 2022-06-10 tills annat beslut fattas.

I delen av Jönköpings län som är väster om Europaväg 4 är brandrisken låg/måttlig (värde 1-3).
I delen av Jönköpings län som är öster om Europaväg 4 samt i Ydre kommun är brandrisken låg/måttlig (värde 1-3).
Eldningsförbud råder ej i hela Jönköpings län och Ydre kommun.

Skogsbrandbevakning med flyg sker ej.

Nytt beslut skickas ut när förhållandena förändras, dock senast 2022-06-13.

Publicerad: 2022-06-10