Beslut om skogsbrand

Beslut om skogsbrandbevakning med flyg samt information om eldningsförbud. Gäller Jönköpings län och Ydre kommun. Avser 2022-09-05—07. Brandrisk/Eldningsförbud I delen av Jönköpings län som är väster om Europaväg 4 är brandrisken låg/måttlig (värde 1-3). I delen av Jönköpings län som är öster om Europaväg 4 samt i Ydre kommun är brandrisken låg/måttlig (värde 1-3). Eldningsförbud råder ej i hela Jönköpings län och Ydre kommun.

Skogsbrandbevakning med flyg Skogsbrandbevakning med flyg sker ej.

Publicerad: 2022-09-05