Beslut med anledning av skogsbrandrisk 2022-06-22

Beslut om skogsbrandbevakning med flyg samt information om eldningsförbud avseende 2022-06-22.. Gäller Jönköpings län och Ydre kommun.
I delen av Jönköpings län som är väster om Europaväg 4 är brandrisken låg/måttlig (värde 1-3).
I delen av Jönköpings län som är öster om Europaväg 4 samt i Ydre kommun är brandrisken låg/måttlig (värde 1-3).
Eldningsförbud råder ej i hela Jönköpings län och Ydre kommun.

Skogsbrandsbevakning med flyg sker ej.

Nytt beslut skickas ut när förhållandena förändras, dock senast 2022-06-23.

Publicerad: 2022-06-22