Utsläpp farligt ämne - Jönköping

Kl 03:30 inkom samtal om ett utsläpp på ett industriområde på Ljungarum i Jönköping. Räddningsstyrka från Jönköping och Bankeryd larmades till platsen tillsammans med ambulans och polis.
Vid ankomst påträffas ett utsläpp på nästan 200 liter svavelsyra som läckt från en tunna.
3 personer avförda med ambulans till sjukhus, räddningstjänsten inriktar sig på att förhindra spridning och täta dagvattenbrunnar i närheten.
Nytt:08:00 Utsläppet är begränsat till dagvattensystemet inne på anläggningen. Räddningstjänsten har tillslutit dagvattensystemet för att förhindra utsläpp till öppna vattendrag och det kommunala dagvattnet.
För närvarande jobbar man med att ta om hand om svavelsyran.

 

Ansvarigt befäl på plats: Elin Isfall 036-107005

 

Presskontakt DHL: Ylva Klingvall, 0709-345367

Publicerad: 2020-07-31