Trafikolycka - RV 40 Västra Jära

Vid 1733 söndagen 1 december inkom larm om trafikolycka, med två fordon inblandade, på RV 40 vid infarten till Olsbo. Fem personer var drabbade i olyckan, men ingen behövde åka med ambulans till sjukhus. Fordonen behövde bärgas, men kunde flyttas till närliggande parkeringsfickor. Trafiken påverkades mycket under cirka 30 minuter innan fordonen kunde flyttas från olycksplatsen.

Ansvarigt befäl på plats: CS Jönköping

Publicerad: 2019-12-01