Rök från balkong-Jönköping

Vid 08:16 den 20/11 inkom ett larm till SOS angående rökutveckling från en balkong på Kärrhöksgatan, Jönköping. Vid räddningsstyrkans ankomst fanns ingen rök kvar. Inga uppgifter om personskador. Räddningsstyrkan lämnade efter ha kontrollerat trapphuset.
Ansvarigt befäl:
JS Jönköping

Publicerad: 2019-11-20