Mindre brand i byggnad

Klockan 14:41 den 19 november fick räddningstjänsten ett automatiskt brandlarm från Rosen Köpcentrum i Huskvarna. Räddningsstyrkor från Huskvarna och Jönköping larmades till platsen och när de kom fram fann man en släckt brand inne på en toalett. Det fanns dock kvar brandrök i toaletten, rök som räddningstjänsten ventilerade ut. Inga personskador har rapporterats från händelsen och fastighetsägaren är informerad för att ta omhand de fortsatta konsekvenserna efter branden.

Publicerad: 2020-11-19