Brand Huskvarna-uppdatering

Branden går in i ett eftersläckningsskede. Räddningstjänsten byter ut personal och går ner i personalstyrka. Arbetet inriktas på konstruktionsbränder, restvärde och bevakning. Arbetet beräknas pågå under hela dagen, eventuellt längre. Röklukt från branden kan förekomma i närområdet.
//HJ, räddningstjänsten Jönköpings kommun

Publicerad: 2021-08-03