Utsläpp väg 31/47, Vetlanda

Klockan 10:40 onsdag 9 oktober inkom samtal till SOS om ett utsläpp på väg 31/47 mellan Ekenässjön och Vetlanda. Vid räddningsstyrkans ankomst visade det sig att en personbil läckt diesel längs med vägen. Räddningsstyrkan från Vetlanda sanerade vägen tillsammans med Trafikverket då det var mycket halt på en lång sträcka pga utsläppet. Bilen bärgades från platsen.
Ansvarigt befäl: AK

Publicerad: 2019-10-09