Uppdatering gräsbrand Aneby

Storleken på ytan som brann var drygt 6000 m2. Ingen spridningsrisk till byggnad förelåg. Räddningstjänsten har nu lämnat. Ingen person kom till skada. Insatta styrkor var räddningstjänsten från Aneby och Gränna. Ansvarigt befäl EL Aneby

Publicerad: 2021-04-04