Soteld

09:02 kallades räddningstjänsten till en byggnad norr om Virestad där soteld utbrutit. Vid ankomst konstaterades att det eldats samt trolig soteld. Temperaturen på murstocken mättes, kaminen rensades och skorstenen lodades (rengjordes). Ytterligare temperaturmätning kommer att göras.
Insatt styrka var Liatorp.
Ledningscentralen RSB

Publicerad: 2022-04-04