Skogsbrandsbevakning

Mall rev. 2024-04-29/EP
Information om eldningsförbud och beslut om skogsbrandbevakning med
flyg. Gäller Jönköpings län och Ydre kommun. Avser perioden 2024-06-10 –20.
Skogsbrandrisk
I den delen av Jönköpings län som är väster om Europaväg 4 är brandrisken låg/måttlig (värde 1-3).
I den delen av Jönköpings län som är öster om Europaväg 4 samt i Ydre kommun är brandrisken
låg/måttlig (värde 1-3).
Eldningsförbud
Eldningsförbud råder ej i jönköpings län och Ydre kommun
Skogsbrandbevakning med flyg
Skogsbrandbevakning med flyg sker inte.
Kompletterande information
Nytt beslut skickas ut när förhållandena förändras eller senast 2024-06-21.
Mer information kan fås av/från Regional Insatsledare region Syd Pär Liljekvist, 0370-377902 samt
• Lokal räddningstjänst
• Hemsidan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap http://www.msb.se
• Hemsidan för SMHI http://www.smhi.se
• Hemsidan för Länsstyrelsen i Jönköpings län http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping
• SOS Alarms automatiska telefonsvarare 036-16 85 22
Pär Liljekvist
---------------------------------------
Regional insatsledare
Region Jönköping Syd

Publicerad: 2024-06-10