Brandrisk och brandbevakning

Beslut om skogsbrandsbevakning med flyg samt information om eldningsförbud.
Gäller Jönköpings län och Ydre kommun.
Avser 2022-08-05--08.

I delen av Jönköpings län som är väster om Europaväg 4 är brandrisken låg/måttlig (värde 1-3).
I delen av Jönköpings län som är öster om Europaväg 4 samt i Ydre kommun är brandrisken låg/måttlig (värde 1-3).
Eldningsförbud råder ej i hela Jönköpings län och Ydre kommun.

Skogsbrandsbevakning med flyg
Skogsbrandsbevakning med flyg sker ej.

Kompletterande information
Nytt beslut skickas ut när förhållandena förändras, dock senast 2022-08-08.
Hög luftfuktighet och låga brandriskvärden i ytskiktet ger liten risk för större bränder i skog och mark.
Dock fortsatt höga brandriskvärden i nedre skikten kan ge djupbrand.
Upptorkning sker under de kommande dagarna.

Ledningscentralen RSB

Publicerad: 2022-08-05