Uppdatering gällande händelser efter stormen Malik

Händelserna 29/1-30/1 fördelas enligt följande i RSB :

Jönköpings län :
Väderrelaterade händelser 36 st
Trafikolyckor 6 st
Övriga händelser 9 st

Kronobergs län :
Väderrelaterade händelser 16 st
Trafikolyckor 1 st
Övriga händelser 4 st

Blekinge län :
Väderrelaterade händelser 16 st
Trafikolyckor 3 st
Övriga händelser 0 st

Norra Kalmar :
Väderrelaterade händelser 6 st
Trafikolyckor 2 st
Övriga händelser 1 st

Ledningscentralen RSB

Publicerad: 2022-01-30