Sammanfattning av dagens händelser inom räddningstjänstsamverkan Småland/Blekinge

Från kl 08:00-19:30 den 21/7 har räddningstjänsterna hanterat ca 35 händelser varav ca 10 bränder i skog och mark. Skogsbränderna har framförallt skett i Jönköpings och Kronobergs län. Helikopterresurser har använts vid ett ärende i Ydre kommun.

Ledningscentralen RSB

Publicerad: 2022-07-21